Chương II : Tam giác

Alan Walker

Cho tam giác ABC cân tại A( góc B= góc C= 40 độ). Kẻ phân giác BD( D ∈ AC). Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM= BC.Tính góc AMC.

Nguyễn Trí Hùng
12 tháng 1 2019 lúc 9:39

b) Vẽ tam giác đều AMF.

Ta có ngay

Góc MAF = 60o ⇒góc CAF = 100o − 60o = 40o

Suy ra ΔABC = ΔCAF (c − g − c)

AC = CF

Từ đó ta có ΔAMC = ΔFMC (c − c − c)

hay MA là phân giác óc AMF. Vậy nên góc MAC= 30o

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN