Đề bài : Thuyết minh về cây lúa nước.

quynh nhu nguyen

(1) Bổ sung thêm những ý còn thiếu để đáp ứng tốt yêu cầu đọc hiểu văn bản Quê Hương

(2) Sắp xếp lại trình tự các ý cho hợp lí

₮ØⱤ₴₮
16 tháng 1 2019 lúc 18:58

câu hỏi đề ko đủ dữ kiện

Bình luận (3)
Sách Giáo Khoa
12 tháng 1 2020 lúc 21:34

- Đoạn 1: Giới thiệu chung về “làng tôi” (2 câu đầu).

- Đoạn 2: Cảnh thuyền chài ra khơi đánh cá (6 câu tiếp).

- Đoạn 3: Cảnh thuyền chài trở về bến (8 câu tiếp)

- Đoạn 4: Nỗi nhớ làng quê của tác giả (4 câu cuối).

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN