BÀI 2. Chất

Nick Oppai

cho hỗn hợp khí A gồm CO và O2 có tỷ khối so với hidro bằng 14,5.Nung nóng hỗn hợp A một thời gian,sau đó đưa về nhiệt đọ ban đầu thu được hỗn hợp khí B có tỷ khối so cới hidro bằng 18,125.Tính hiệu suất phản ứng


Các câu hỏi tương tự
Loading...