Chương 3: PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH

quynh nhu nguyen

hai phương trình sau có tương đường không ? Vì sao?

a/ x=2 và x2 = 4;

b/ x-3=0 và x2 +1= 0

Dương Ngọc Nguyễn
6 tháng 1 2019 lúc 14:46

* PT tương đương là các pt có cùng tập nghiệm

a) x=2 (1) và x2 = 4 (2)

Thay pt (1) vào pt (2) ta được:

22 = 4 => luôn đúng

Vậy x = 2 <=> x2 = 4

b) Ta có:

x - 3 = 0

x = 3

Thay x = 3 vào pt x2 + 1 = 0 ta được:

32 + 1 = 0 => vô lí

Vậy x - 3 = 0 không tương đương với pt x2 + 1 = 0

Bình luận (1)
Hoàng Tử
10 tháng 1 2019 lúc 22:52

a) x=2 (1) và x2 = 4 (2)

Thay pt (1) vào pt (2) ta được:

22 = 4 => luôn đúng

Vậy x = 2 <=> x2 = 4

b) Ta có:

x - 3 = 0

x = 3

Thay x = 3 vào pt x2 + 1 = 0 ta được:

32 + 1 = 0 => vô lí

Vậy x - 3 = 0 không tương đương với pt x2 + 1 = 0

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN