Bài 12. Độ to của âm

Trần Thị Khánh Vy

1/ chiếu một tía tới SI đến gương phẳng tạo với mặt gương 1 góc 35 độ,

a/ vẽ tia phản xạ

b/ tính góc tới và góc phản xan.

2/ Chiếu 1 tía tới SI đến gương phẳng và vuông góc với gương phẳng.

a/ vẽ tia phản xạ

b/ tính góc tới và góc phản xạ

3/ Cho 1 mũi tên AB có độ dài 2 cm.

a/ hãy vẽ ảnh của mũi tên tạo với gương phẳng.

b/ đặt vật AB như thế nào để có ảnh A'B' song song, cùng chiều với vật/ vẽ hình

b/ đặt vật AB thế nào để ảnh A'B' cùng phương nhưng ngược chiều với vật. vẽ hình

4/ Trogn 10 giây một lá thép thực hiện được 3500 dao động. Hỏi dao động của lá thép có phát ra âm thanh hay ko, tại sao? Tai con người có thể cảm nhận được âm thanh do lá thép phát ra được ko? Tại sao?

Các bạn giúp mình với. mình sẽ tick cho nha.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN