Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội

Phạm Mỹ Dung

nêu nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến tệ nạn xã hội?

Luân Đào
Luân Đào 4 tháng 1 2019 lúc 19:02

+ Lười nhác, ham chơi, đua đòi.

+Cha mẹ nuông chiều.

+Hoàn cảnh gia đình éo le, cha mẹ buông lỏng việc quản lý con.

+Do bạn bè xấu rủ rê lôi kéo.

+Do bị dụ dỗ, bị ép buộc, khống chế.

+Do thiếu hiểu biết.

+Do nền kinh tế kém phát triển.

+Do chính sách mở cửa trong nền kinh tế thị trường.

+Ánh hưởng xâu của văn hoá đồi truỵ

+Kỉ cương pháp luật chưa nghiêm dẫn đến tiêu cực trong xã hội.

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự
Loading...