Violympic toán 9

Nguyễn Thu Trà

Cho a, b, c là các số không âm thoả mãn: \(a+b+c=3\). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức \(P=a\sqrt{b^3+1}+b\sqrt{c^3+1}+c\sqrt{a^3+1}\)

Dat Nguyen Quy
Dat Nguyen Quy 1 tháng 5 2019 lúc 20:46

Không có mô tả ảnh.

Bình luận (1)
Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 5 tháng 3 2020 lúc 15:24
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN