Đề 6

DO HOANG PHUONG LINH

Cho tam giác ABC (AB<AC), vẽ điểm E là trung điểm của AB. Trên tia đối của tia EC lấy điểm M sao cho EC=EM. Trên nửa mặt có bờ AC không chứa điểm B, kẻ tia Cx // AB và trên tia Cx lấy điểm N sao cho CN=AB a) Chứng minh tam giác AEM= tam giác BEC b) Chứng minh AN=BC c) Chứng minh A là trung điểm của MN Mn cố gắng vẽ cả hình giúp mình nha !


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN