Bài 12. Hô hấp ở thực vật

Hà Nguyễn

Người ta vận dụng sự ảnh hưởng của nước đến hô hấp ở thực vật để bảo quản nông sản bằng phương pháp nào? Giải thích?

Tong Duy Anh
Tong Duy Anh 25 tháng 2 2019 lúc 21:05

Bảo quản bằng cách phơi khô nha bạn. VD: ở hạt thóc khi mà độ ẩm xuống 16% thì hô hấp giảm mạnh nhưng không hoàn toàn ngừng lại, đủ để cây sống ở trạng thái hấp hối

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN