Góc với đường tròn

Tun Duong

cho đường tròn đường kính AB. qua C thuộc nửa đường tròn kẻ tiếp tuyến d với đường tròn. Gọi E,F lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ A, B đến d và H là chân đường vuông góc kẻ từ C đến AB


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN