Câu hỏi của bùi thị mai hương - Toán lớp 6

Điền chữ số vào dấu * để

5*8 chia hết cho 3

​6*3 chia hết cho 9

​43* chia hết cho cả 3 và 5

Làm cả cách làm nhà !hihi

    Được cập nhật 16/12/2016 lúc 19:43
    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.