Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

Ngô Thuỳ Trâm Anh

các bạn giúp mình nha ! gấp lắm[ thank sau]

1/một thành phần của tế bào có hình dạng nhất định là gì?

a vách tế bào c chất tế bào

b nhân tế bào d ko bào

2/sống trong thiếu không khí . rễ mọc ngược lên trên mặt đất gọi là gì?

a, rễ củ

b.rễ chùm

c. rễ thở

d,rễ cái

3.nhóm toàn những cây có rễ chùm:

a.cây cam b.cây hành, cây lúa, cây ngô

c,cây lúa, cây ngô, cây xoài d,cây su hào , táo khoai tây

4/những cây thuộc thân gỗ là:

a cây lúa,cải , ổi b. cây đậu ván, bìm bìm , cây mướp

c cây dừa ,cau, cây cọ d bạch đàn. gỗ lim,cà phê

HISINOMA KINIMADO
HISINOMA KINIMADO CTV 26 tháng 12 2018 lúc 11:48

1/một thành phần của tế bào có hình dạng nhất định là gì?

a vách tế bào c chất tế bào

b nhân tế bào d ko bào

2/sống trong thiếu không khí . rễ mọc ngược lên trên mặt đất gọi là gì?

a, rễ củ

b.rễ chùm

c. rễ thở

d,rễ cái

3.nhóm toàn những cây có rễ chùm:

a.cây cam b.cây hành, cây lúa, cây ngô

c,cây lúa, cây ngô, cây xoài d,cây su hào , táo khoai tây

4/những cây thuộc thân gỗ là:

a cây lúa,cải , ổi

b. cây đậu ván, bìm bìm , cây mướp

c cây dừa ,cau, cây cọ d bạch đàn. gỗ lim,cà phê

Bình luận (0)
Phùng Tuệ Minh
Phùng Tuệ Minh 25 tháng 12 2018 lúc 20:14

1-a ; 2-c ; 4- d

Câu 3 mik chưa rõ lắm nên bạn đợi bạn khác làm nhé!

Bình luận (0)
Cute phô mai que
Cute phô mai que 25 tháng 12 2018 lúc 20:40

1-a 2-c 3-b 4-d

Bình luận (3)
diem pham
diem pham 25 tháng 12 2018 lúc 21:07

1/một thành phần của tế bào có hình dạng nhất định là gì?

a vách tế bào c chất tế bào

b nhân tế bào d ko bào

2/sống trong thiếu không khí . rễ mọc ngược lên trên mặt đất gọi là gì?

a, rễ củ

b.rễ chùm

c. rễ thở

d,rễ cái

3.nhóm toàn những cây có rễ chùm:

a.cây cam b.cây hành, cây lúa, cây ngô

c,cây lúa, cây ngô, cây xoài d,cây su hào , táo khoai tây

4/những cây thuộc thân gỗ là:

a cây lúa,cải , ổi b. cây đậu ván, bìm bìm , cây mướp

c cây dừa ,cau, cây cọ d bạch đàn. gỗ lim,cà phê

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN