Violympic toán 6

Cristiano Ronaldo

Cần gấp lắm nhé !

cho A= 12016 + 22016 + 32016+ 42016+...+20152106 + 20162016

Chứng minh rằng A không phải là số chính phương

Lê Phan Lê Na
17 tháng 3 2019 lúc 7:34

Ta có tận cùng của A là 8 . Mà số chính phương không bao giờ có tận cùng là 8 ⇒ A không là số chính phương

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN