oOo Lê Ánh Hằng oOo
6 tháng 10 2016 lúc 16:08

\(\frac{99999-777}{21\times63}\)\(=\)\(\frac{99222}{1323}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Tính giá trị biểu thức: 2000 – 777 : 21 x 33

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN