Câu hỏi của Linh - Toán lớp 12

cho lăng trụ tam giác ABCA'B'C' có tất cả các cạnh bên bằng nhau và bằng a. biết góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 60 độ. hình chiếu của A lên (A'B'C') trùng với trung điểm của B'C. tính tan góc giữa (ABB'A') và mặt đáy

(giúp em với ạ)

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.