Mạng máy tính và internet

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

trang web nào sau đây thuộc lĩnh vực giáo dục:

1.http://www.tntp.org

2.http://vi.wikipedia.org

3.http://www.dantri.com.vn

4.http://pgdnhoa.khanhhoa.edu.vn/

Nguyễn Minh Huyền
Nguyễn Minh Huyền 22 tháng 12 2018 lúc 18:27

http://pgdnhoa.khanhhoa.edu.vn/ chăng?

Bình luận (0)
Dương Thị Ngọc Hân
Dương Thị Ngọc Hân 24 tháng 12 2018 lúc 15:12

Mình nghĩ là .http://vi.wikipedia.org

vì trang web này là từ điển lên có thể tra hỏi và học tập

Bình luận (0)
Thanh Dat Nguyen
Thanh Dat Nguyen 16 tháng 1 2019 lúc 14:20

https://vietjack.com/index.jsp

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Dương Thanh Ngân

Câu1: Vì sao cần mạng máy tính?

a. Để trao đổi thông tin b. Để dùng chung tài nguyên của máy

c. Để sao chép dữ liệu d. Để sao chép dữ liệu, dùng chung tài nguyên của máy

Câu 2:Vì sao cần mạng internet?

a. Để trao đổi thông tin b. Để khai thác nhiều dịch vụ thông tin khác nhau

c. Để sao chép dữ liệu d. Để dùng chung tài nguyên của máy

Câu 3: Các dịch vụ nào sau đây không là dịch vụ trên internet?

a. Thư điện tử b. Tìm kiếm thông tin trên internet

c. Chuyển phát nhanh d. Tổ chức và khai thác thông tin trên web

Câu 4: Thiết bị nào dưới đây có thể dùng để kết nối Internet:

A. Modem ADSL B. Chuột

C. Máy in D. Tất cả các thiết bị trên

Câu 5: Máy tìm kiếm dùng để làm gì?

A. Đọc thư điện tử C.Truy cập vào website

B. Tìm kiếm thông tin trên mạng D.Tất cả đều sai

Câu 6: Nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử là:

A. www.dantri.com C. www.yahoo.com

B. www.gmail.com D. Câu B, C đúng

Câu 7: Khi kết nối nhiều máy tính thành mạng máy tính, chúng ta được những lợi ích gì?

A. Có thể dùng chung các thiết bị phần cứng.

B. Có thể dùng chung các phần mềm và dữ liệu.

C. Có thể trao đổi thông tin giữa các máy tính qua thư điện tử.

D. Tất cả các lợi ích trên.

Câu 8: Phần mềm trình duyệt web dùng để làm gì?

A. Gửi thư điện tử C. Truy cập mạng LAN

B. Truy cập vào trang web D. Tất cả đều đúng

Câu 9: Mạng máy tính có mấy thành phần cơ bản?

A. 2 thành phần cơ bản C. 3 thành phần cơ bản

B. 4 thành phần cơ bản D. Tất cả đều sai

Câu 10: Siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ nào?

A. Pascal B. thnl C. html D. thml

Câu 11: Kể tên một số trình duyệt web?

A. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word, Excel,…

B. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), unikey…

C. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), yahoo messenger,…

D. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Netscape Navigator, yahoo, google,...

Câu 12: Cú pháp địa chỉ thư điện tử có dạng:

A. <tên do dịch vụ cấp>@<yahoo.com> B. <tên đăng nhập>@<Tên máy chủ thư điện tử>

C. <tên đăng nhập>@<gmail.com> D. <tên đăng nhập>@<Tên người nhận>

Câu 13: Website là gì?

A. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới nhiều địa chỉ truy cập

B. Gồm nhiều trang web.

C. http://www.edu.net.vn

D. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung

Câu 14: Thư điện tử được lưu trữ tại:

A. Máy chủ thư điện tử. B. Máy chủ của Yahoo.

C. Máy chủ của Google. D. Máy tính cá nhân.

Câu 15: Để có thể sử dụng dịch vụ thư điện tử, trước hết phải:

A. Tạo môi trường B. Tạo một webside.

C. Tạo một tài khoản thư điện tử. D.Tạo một trang web

Câu 16: Văn bản chứa liên kết thường có màu gì?

A. Màu tím B. Màu xanh C. Màu đỏ D. Màu vàng

Câu 17: Để lưu một hình ảnh trên trang web ta chọn lệnh nào sau đây?

A. Save Frame As... B. Save Link... C. Save Page As

Câu 19. Trong các đáp án sau đây đâu không phải là máy tìm kiếm:

a. www.googlecom.vn b. www.nasa.gov

c. www.bing.com d. www. yahoo.com.vn

Câu 20. Đâu không là địa chỉ của website trong các đáp án sau?

a. www.edu.net.vn b. www.dantri.com.vn

c. tronghieu@yahoo.com d. www.nasa.gov

Câu 21. Dịch vụ phổ biến nhất của internet là:

a. Thư điện tử b. Tìm kiếm thông tin trên Internet

c. Hội thảo trực tuyến d. Tổ chức và khai thác thông tin trên WWW

Câu 22. Trong các địa chỉ d­ưới đây địa chỉ nào không là địa chỉ th­ư điện tử?

a. tronghieu@yahoo.com b. thanhnga96@gmai.com

c. mylinh96@yahoo.com d. www.dantri.com.vn

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN