Bài 19 : Môi trường hoang mạc

Hoàng Đồng

Nêu và phân tích sự thích nghi của động thực vật ở hoang mạc

Alex
20 tháng 12 2018 lúc 20:00

*Động vật:

-Chân dài =>đi nhanh

-Bướu+. dự trỡ nước (lạc đà)

*Thực vật:

-Lá biến thành gai +=> giảm sự bốc hơi nước

-Thân mọng nước => dự trữ nước

-Rễ dài cắm sâu xuống đất => hút nước ngầm

-Rút ngắn thời gian sinh trưởng =>phù hợp với mùa mưa

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN