Bài 18. Mol

Táo Ngọt Cute

Số mol của 490 gam H3PO4 là bao nhiêu? giúp mình với :((

Kami Murasaki
Kami Murasaki 19 tháng 12 2018 lúc 20:00

nH3PO4= m/M= 490/98= 5 mol

Bình luận (0)
Petrichor
Petrichor 19 tháng 12 2018 lúc 20:03

\(n_{H_3PO_4}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{490}{98}=5\left(mol\right)\)

Bình luận (0)
Vy Kiyllie
Vy Kiyllie 19 tháng 12 2018 lúc 21:04

Số mol của 490 gam H3PO4 là:

nH3PO4 = \(\dfrac{490}{98}=5mol\)

Bình luận (0)
Ngọc Hân
Ngọc Hân 19 tháng 12 2018 lúc 22:58

\(n_{H_3PO_4}=\dfrac{490}{98}=5\left(mol\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN