Bài 6. Phản xạ

Chu Thành Tân

Nêu chức năng của nơ ron? Có những loại nơ ron nào và đặc điểm từng loại?

GIÚP MÌNH VỚI SẮP THI RỒI!

Vy Kiyllie
Vy Kiyllie 19 tháng 12 2018 lúc 16:40

-Nơron có hai chức năng cơ bản là cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh. + Cảm ứng là khả năng tiếp nhận các kích thích và phản ứng lại các kích thích bằng hình thức phát sinh xung thần kinh. + Dán truyền xung thần kinh là khả năng lan truyền xung thần kinh theo một chiều nhất định từ nơi phát sinh hoặc tiếp nhận về thân nơron và truyền đi dọc theo sợi trục. - Các loại nơron. Cần cứ vào chức năng người ta phân biệt 3 loại nơron : + Nơron hướng tâm (nơron cảm giác) có thân nằm ngoài trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng truyền xung thần kinh về trung ương thần kinh. + Nơron trung gian (nơron liên lạc) nằm trong trung thần kinh, đảm bảo liên hệ giữa các nơron. + Nơron li tâm (nơron vận động) có thân nằm trong trung ương thần kinh (hoặc ở hạch thần kinh sinh dưỡng), sợi trục hướng ra cơ quan phản ứng (cơ, tuyến), truyền xung thần kinh tới các cơ quan phản ứng.

Bình luận (0)
So Yummy
So Yummy 19 tháng 12 2018 lúc 16:48

Chức năng:

-Cảm ứng(hưng phấn)

-Dẫn truyền xung thần kinh theo một chiều(từ sợi nhánh tớ thân,từ thân tớ sợi trục)

Các loại nơ ron:

-Nơ ron hướng tâm:có thân nằm ngoài trung ương thần kinh

-Nơ ron li tâm:đảm nhiệm chức năng truyền xung thần kinh(hoặc hạch sinh dưỡng),sợi trục hướng ra cơ quan phản ứng,truyền xung thần kinh tới các cơ quan phản ứng

-Nơ ron trung gian:nằm trong trung ương thần kinh,đảm bảo liên hệ giữa các nơ ron

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN