Câu hỏi của Quỳnh Lan - Hóa học lớp 11

mk dag mún học hóa hữu cơ nhưng mà có 1 thứ mà mk k thể làm dc đó là cách gọi tên các HCHC n toàn là tiếng anh, khó nhớ và chả có 1 quy luật nao là chung cả . t có xem video ở trên mạng mà t chả hiểu j hết

mấy cái CH3-CH=CH-CH3 gọi là but-2-en chả hiểu 2 en là ở đou mà tr sách cũng chả jai thick

lại còn mấy cái iso,sec,neo..... điên hất cả đầu

Kiểu này khéo mà chết mất

có bạn nào jup mk hãy jup mk vs năn nỉbucminh huhhuuhuuu

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.