CHƯƠNG I. CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ

cố quên một người

Lập PTHH:

Mg + HNO3 => Mg( NO3)2 + NO + H2O

/ Mấy cái số đó là chỉ số dưới nha/

@Nk>↑@
@Nk>↑@ 18 tháng 12 2018 lúc 21:57

3Mg+8HNO3--->3Mg(NO3)2+2NO+4H2O

dấu ---> không phải dấu => nha, haha

Bình luận (0)
Petrichor
Petrichor 18 tháng 12 2018 lúc 22:30

\(3Mg+8HNO_3\rightarrow3Mg\left(NO_3\right)_2+2NO+4H_2O\)

Bình luận (0)
Ngọc Hân
Ngọc Hân 18 tháng 12 2018 lúc 22:39

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Bình luận (0)
Vy Kiyllie
Vy Kiyllie 19 tháng 12 2018 lúc 16:44

3Mg + 8HNO3 \(\rightarrow\) 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN