Câu hỏi của Gia Phúc - Hóa học lớp 7 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Gia Phúc - Hóa học lớp 7

ai giúp e với 

phân tử của hợp chất a  tạo nên từ 2 nguyên tử của ntố R liên kết với 3 ntử O. phân tử khối của a nặng gấp 5 lần ntử khối của S

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.