Bài 4. Một số axit quan trọng

Lê Hoàng Ngọc Anh

HCL + ? -> H2S + ?

Ánh Sky
18 tháng 12 2018 lúc 21:31

2HCl+FeS=>H2S+FeCL2

Bình luận (2)
Dương Thị Hương Sơn
18 tháng 12 2018 lúc 20:59

HCl + FeS \(\rightarrow\)FeCl2 + H2S

Bình luận (0)
Ngọc Hân
19 tháng 12 2018 lúc 12:17

2HCl + FeS → H2S + FeCl2

Bình luận (0)
Vy Kiyllie
19 tháng 12 2018 lúc 16:55

\(2HCl+FeS\rightarrow FeCl2+H2S\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN