Bài 26. Các loại quang phổ

Bùi Thị Minh Thùy

Hãy giải thích vì sao khi thổi kèn lá, đánh trống, gảy đàn lại phát ra âm

HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN