Bài 7 : Ôn tập

Linh nguyen thuy

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU:

1.Đấu trường Cô - li - dê là công trình kiến trúc nổi tiếng ở quốc gia cổ đại nào?

2.Truyện Âu Cơ - Lạc Long Quân thuộc nguồn tư liệu gì?

3.Thuật luyện kim ra đời dựa trên cơ sở của nghề gì?

4.Chủ nhân của nền Văn hóa Đông Sơn là ai?

5.Hệ thống chữ cái Tiếng Việt(chữ Quốc ngữ) mà chúng ta đang sử dụng hiện nay thuộc hệ chữ cái nào?

6.Hiện vật tiêu biểu cho nền văn hóa của cư dân Văn Lang là gì?

7.Điểm mới trong việc chế tác công cụ của cư dân Hòa Bình - Bắc Sơn - Hạ Long là gì?

--------Hết--------

SHMILY
18 tháng 12 2018 lúc 18:26

1.Rô-ma 2.Tư liệu truyền miệng 3.Làm đồ gốm 4.Người Lạc Việt 5.Hệ thống chữ cái a,b,c,...(gọi là hệ chữ cái La-tinh) 6.Nông nghiệp 7.-Họ đã biết mài đá,dùng nhiều loại đá khác nhau để làm công cụ các loại như rìu,bôn,chày -Dùng tre,gỗ,xương,sừng làm công cụ và đồ dùng cần thiết -Biết làm đồ gốm

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN