Violympic toán 9

Lê Thị Thu Hà

cho hàm số: y=ax+b

a. xác định hàm số biết đồ thị của nó // với y=2x+3 và đi qua điểm a( 1;-2)

Aki Tsuki
Aki Tsuki 18 tháng 12 2018 lúc 16:17

y = ax + b (d)

Vì (d) // với đường thẳng y = 2x + 3

=> a = 2; b khác 3

mặt khác: (d) đi qua A(1;-2) nên: x = 1; y= -2

Ta có: -2 = 2 . 1 + b <=> b = -4

Vậy hàm số cần tìm là: y = 2x - 4

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN