Võ Thạch Đức Tín 1
2 tháng 10 2016 lúc 8:33
Bình luận (0)
Thảo
2 tháng 10 2016 lúc 8:35

Ta có

kết quả là:

= 10^28

nha bn

= ) ~~~

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN