Phan Thanh Tịnh
1 tháng 10 2016 lúc 20:20

Số bé là : 32,8 : (1 + 3) = 8,2

Số lớn là : 32,8 - 8,2 = 24,6

Bình luận (0)
Lưu Trịnh Gia Yên
1 tháng 10 2016 lúc 20:21

tổng số phần bằng nhau: 3+1=4 (phần)

giá trị 1 phần: 32,8 : 4=8,2

 số lớn là:

8,2x3=24,6

 số bé là : 

8,2x1=8,2

chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Thanh Tùng DZ
1 tháng 10 2016 lúc 20:41

tổng số phần bằng nhau là :

1 + 3 = 4 ( phần )

số bé là :

32,8 : ( 1 + 3 ) = 8,2

số lớn là :

32,8 - 8,2 = 24,6

ĐS : ....

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN