Ôn tập lịch sử lớp 9

Tun Duong

em hãy cho biết cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã và đang có những tác động tích cực như thế nào đối vs đời sống con người

Hắc Nhi Nhi
14 tháng 12 2018 lúc 16:50

Những thành tựu của cuộc Cách mạng KHKT không những góp phần tạo ra nhiều loại máy móc; thiết bị hiện đại; có nhiều phát minh tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế – xã hội

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN