ST
29 tháng 9 2016 lúc 17:26

2x+5+2x=1056

=>2x.25+2x=1056

=>2x.32+2x=1056

=>2x.(32+1)=1056

=>2x.33=1056

=>2x=1056:33

=>2x=32

=>2x=25

=>x=5

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN