Sakura
28 tháng 9 2016 lúc 20:50

Lan chạy nhanh hơn và nhanh hơn 2 phút 10 giây

Bình luận (0)
sakura
28 tháng 9 2016 lúc 20:52

1 phut 20 giay = 80 giay

3 phut 30 giay = 210 giay

lan chay nhanh hon 130 giay

Bình luận (0)
Nguyễn Diệu Anh
28 tháng 9 2016 lúc 20:52

Lan chạy nhanh hơn.

Đổi: 1 phút 20 giây = 80 giây

       3 phút 30 giây = 120 giây

Nhanh hơn số giây là:

120 - 80 = 40 (giây)

Đáp số: Lan chạy nhanh hơn và nhanh hơn 40 giây

Bình luận (0)
Nguyễn Hà Linh
28 tháng 9 2016 lúc 20:53

                                                                              Đổi 1' 20s = 80s

                                                                              Đổi 3' 30s = 210s 

Vì Lan chạy hết 80s , Linh chạy hết 210s nên Lan chạy nhanh hơn và chạy nhanh hơn số s là :

                                                210-80=130(s)

                                                            Đ/S:

Bình luận (0)
Ino Yamanaka
28 tháng 9 2016 lúc 20:54

linh chạy nhanh hơn và nhanh hơn là :

             3 phút 30 giây - 1 phút 20 giây =2 phút 10 giây

                                                        Đ/s:2phut10giay

Bình luận (0)
Nguyen Minh Duc
28 tháng 9 2016 lúc 21:21

linh nhanh hơn

bởi vì: 3 phút 30 giây- 1 phút 20 giây = 1 phút 10 giây

Vậy linhchayj nhanh hơn và nhanh hơn 1 phút 10 giây

                                    Đáp số 1 phút 10 giây 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Trong cuộc thi chạy 60m, Nam chạy hết 1/4 phút, Bình chạy hết 1/5 phút. Hỏi ai chạy nhanh hơn và nhanh hơn mấy giây?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN