Bài 2: Liêm khiết

Huỳnh Yến

Thật thà khác với liêm khiết như thế nào?

Tu Pham
8 tháng 9 2019 lúc 21:37

Thật thà là tự bộc lộ mình một cách tự nhiên như vốn có, không giả dối, không giả tạo.

Còn liêm khiết là một phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống trong sạch, không hám danh, hám lợi, không bận tâm về những toán tính nhỏ nhon ích kỉ.

Chúc bn học tốt !!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN