ngonhuminh
20 tháng 10 2016 lúc 17:18

số đó phải là số 2 chữ số  

số đó có dạng ab 

8.(ab)^2<=999 vậy (ab)^2 <=124

11^2=121

10^2=100

12^2=144 loại

đs. 11 và 10

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN