lại tiến bình
28 tháng 9 2016 lúc 9:22

0.85/0.46=0.8*0.8*0.8*0.8*0.8/0.4*0.4*0.4*0.4*0.4*0.4

=0.32768/4.096

= 0.08

Giải chính xác đó bạn.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN