Đề cương ôn tập cuối HKI

Trâm Vũ

Tính hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau biết S có hoá trị 2 . Al2O3 , FeS , K2S , Na2O , CaO.

Khả Vân
Khả Vân 12 tháng 12 2018 lúc 16:18

Gọi hóa trị của Al là a

O luôn có hóa trị II

Theo quy tắc hóa trị:

\(a\times2=II\times3\)

\(\Rightarrow2a=6\)

\(\Rightarrow a=3\)

Vậy hóa trị của Al là III

Bình luận (0)
Khả Vân
Khả Vân 12 tháng 12 2018 lúc 16:20

Gọi hóa trị của Fe là b

Theo quy tắc hóa trị:

\(b\times1=II\times1\)

\(\Rightarrow b=2\)

Vậy Fe có hóa trị II

Bình luận (0)
Khả Vân
Khả Vân 12 tháng 12 2018 lúc 16:21

Gọi hóa trị của K là d

Theo quy tắc hóa trị:

\(d\times2=II\times1\)

\(\Rightarrow2d=2\)

\(\Rightarrow d=1\)

Vậy K có hóa trị I

Bình luận (0)
Khả Vân
Khả Vân 12 tháng 12 2018 lúc 16:22

Gọi hóa trị của Na là x

Theo quy tắc hóa trị:

\(x\times2=II\times1\)

\(\Rightarrow2x=2\)

\(\Rightarrow x=1\)

Vậy Na có hóa trị I

Bình luận (0)
Eren Jeager
Eren Jeager 11 tháng 12 2018 lúc 21:41

Al2O3 : Al hóa trị III , O hóa trị II

FeS : Fe hóa trị II , S hóa trị II

K2S : K hóa trị I , S hóa trị II

Na2O : Na hóa trị I , O hóa trị II

CaO : Ca hóa trị I , O hóa trị II

Bình luận (0)
Khả Vân
Khả Vân 12 tháng 12 2018 lúc 16:23

Gọi hóa trị của Ca là y

O luôn có hóa trị II

Theo quy tắc hóa trị:

\(y\times1=II\times1\)

\(\Leftrightarrow y=2\)

Vậy Ca có hóa trị II

Bình luận (0)
Vy Kiyllie
Vy Kiyllie 12 tháng 12 2018 lúc 16:27

theo QTHT ta tính đc

Al2O3 => Al : III ; O : II

FeS => Fe : II

K2S => K: I

Na2O => Na: I ; O : II

CaO => Ca: II ; O : II

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN