Đề cương ôn tập cuối HKI

Trâm Vũ

Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất sau :

a/ Canxi cacbonat ,biết trong phân tử có 1Ca , 1C và 3O

b/ đường saccarozơ , biết trong phân tử có 12C , 22H và 11 O

Eren Jeager
Eren Jeager 11 tháng 12 2018 lúc 21:38

Đề : Viết CTHH và tính phân tử khối của các hợp chất sau

a, Canxi Cacbonat , biết trong phân tử có 1Ca , 1C , và 3O

=> CTHH : \(CaCO_3\)

=> phân tử khối là: \(40+12+16.3=204\)

b, đường saccarozo , biết trong phân tử có 12C , 22H và 11O

=> CTHH : \(C_{12}H_{22}O_{11}\)

=> Phân tử khối là : \(12.12+22+16.11=2244\)

Bình luận (0)
Khả Vân
Khả Vân 12 tháng 12 2018 lúc 16:26

a) CTHH: CaCO3

\(PTK_{CaCO_3}=40+12+16\times3=100\left(đvC\right)\)

b) CTHH: C12H22O11

\(PTK_{C_{12}H_{22}O_{11}}=12\times12+1\times22+16\times11=342\left(đvC\right)\)

Bình luận (0)
Vy Kiyllie
Vy Kiyllie 12 tháng 12 2018 lúc 16:28

a/ CaCO3

MCaCO3 = 40+12+16.3 = 100 đvC

b/ C12H22O11

M = 12.12 + 22 + 11.16 = 342 đvC

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Zukamiri - Pokemon

C1 : một hợp chất phân tử gồm, một ng tử ( nguyeen tử) ng tố ( nguyên tố) X liên kết với 1 ng tử O và có phân kholis là 56 đvC. X là ng tố nào sau đây

A. Mg ; B. Zn ; C. Cu ; D. Ca C2 : để tạo thành phân tử một hợp chất thì tối thiểu phải có bao nhiêu loại nguyên tử A.1 loại ng tử B. Hai loại ng tử C. 3 loại ng tử D. 4 loại ng tử C3 : biết S (VI) hãy chọn công thức hóa học phù hợp với quy tắc hóa trị trong số các công thức cho sau đây A. S2O3 B. S2O2 C. SO2 D. SO3 C4 : Cho biết cthh ( côg thức hóa học) của hợp chất của ng tố X với S (II) và hợp chất của ng tố Y với H như sau : X2S3 ; YH3 Hãy chọn 1 cthh nào là đúng nhất trog các trường hợp của X và Y trong các hợp chất cho sau đây: A. X2Y B. XY C. XY2 D. X3Y2 C5: trog các dãy chất say đây dãy nào toàn hợp chất? ( chọn được nhiều ý ) A. CH4, K2SO4 , Cl2 , O2 , NH3 B. O2, CO2, CaO, N2, H2O C. HBr, HCl, HN03, NH3, CO2 D. H2O, Ba(HCO3)2 , Al(OH)3, ZnSO4 C6 : cho cthh của chất sau : CaCl2 ( Canxi clorua) hãy nêu những gì biết đc về chất trên? C7 : tính hóa trị của các ng tố P trog hợp chất P2O5 C8: lập cthh của những hợp chất có 2 ng tố sau: A. S (IV) và 0 ; B. Al (III) và So4 (II) C9: tính phân tử khối của các cthh sau: A. K2O ; B.CaSO4 C10: phân tử chất A gồm 1 ng tử ng tố X liên kết vớ 3 ng tử oxi và nặng hơn phân tử hidro 40 lần A. A là đơn chất hay hợp chất B. Tính phân tử khối của A C. Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên, kí hiệu hóa học của ng tố X

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN