Đề cương ôn tập cuối HKI

Acmano

Bài 1: đốt chấy hoàn toàn 10,2g nhôm trong oxi dư thu được nhôm oxit

a, tính V oxi cần dùng (đktc)

b, tính khối lượng nhôm oxit thu được

Giải hộ mk nha

Petrichor
Petrichor 11 tháng 12 2018 lúc 19:05

Số mol Al phản ứng là: \(n_{Al}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{10,2}{27}=0,37\left(mol\right)\) PTHH: \(4Al+3O_2->2Al_2O_3\) Theo PT: 4 3 2 Theo đề: 0,37 0,27 0,18 a) Thể tích khí oxi cần dùng là: \(V_{O2}=0,27.22,4=6,048\left(l\right)\) b) Khối lượng nhôm oxit thu được là: \(m_{Al2O3=n.M=0,18.102=18,36\left(g\right)}\)

Bình luận (0)
Vy Kiyllie
Vy Kiyllie 11 tháng 12 2018 lúc 18:42

4Al + 3O2 => 2Al2O3

17/45.......17/80......17/90

V(O2)= 4,76 l

mAl2O3 = 19,26g

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN