CHƯƠNG II. PHẢN ỨNG HÓA HỌC

ngọc

Tính số mol chứa trong 3.1023 phân tử nước.

ngọc
11 tháng 12 2018 lúc 15:26

mH2O= (3.10^23)/(6.10^23) x 18= 9 (gam)

Bình luận (0)
Petrichor
11 tháng 12 2018 lúc 15:36

\(nH_2O=\dfrac{3.10^{23}}{6.10^{23}}=0,5\left(mol\right)\) Vậy số mol chứa trong \(3.10^{23}\) phân tử nước là 0,5 mol

Bình luận (0)
Vy Kiyllie
11 tháng 12 2018 lúc 18:46

nH2O = (3.10^23) / (6.10^23) = 0,5 mol

Bình luận (0)
Hoàng Nhất Thiên
11 tháng 12 2018 lúc 19:31

\(n_{H_2O}=\dfrac{3.10^{23}}{6.10^{23}}=0,5\left(mol\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN