Chương IV. Hiđrocacbon. Nhiên liệu

ngọc

Một bình chứa hỗn hợp khí X gồm 1,12 lít khí oxi và 2,24 lít khí cacbon đioxit ở đktc. Tổng số mol các khí trong hỗn hợp khí X là:

A. 0,25

B. 0,5

C. 0,15

D. 0,20

Vy Kiyllie
Vy Kiyllie 11 tháng 12 2018 lúc 18:48

chọn C

nO2= 1,12/22,4 = 0,05 (mol)

nCO2= 2,24/22,4 = 0,1 (mol)

nhhX = nO2+ nCO2= 0,05 + 0,1 = 0,15 (mol)

Bình luận (0)
Uyên Nhi
Uyên Nhi 12 tháng 12 2018 lúc 16:17

C. 0,15

Bình luận (0)
Hoàng Tuấn Đăng
Hoàng Tuấn Đăng 11 tháng 12 2018 lúc 16:09

Tổng số mol các khí trong hỗn hợp X là: \(\dfrac{1,12}{22,4}+\dfrac{2,24}{22,4}=0,15\left(mol\right)\)

=> Chọn C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN