Trần Thảo Phương
27 tháng 9 2016 lúc 19:06

1 quyển vở giá là :

         30000 : 15 = 2000

45 quyển vở hết số tiền là :

        2000x45=90000 (đ)

Đ/S : 90000 đ

K mk nha, mk nhanh nhất

Bình luận (0)
nguyễn ngọc anh
27 tháng 9 2016 lúc 19:30

45 quyển vở gấp 15 quyển vở số lần là :                                                                                                                                                                45 :15 = 3 (lần)                                                                                                                                                                                                  mua 45 quyển vở hết số tiền là:                                                                                                                                                                              45*3 = 135000(đồng)                                                                                                                                                                                              đáp số :135000đồng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN