Kiểm tra 1 tiết

Sonyeondan Bangtan

b1:cần lấy khối lượng nc là bn để trong đó có số phân tử nc = số phân tử có trong 40g CuSO4 b2:ở đktc 0 độ C,1atm;11,2l khí lưu huỳnh ddiooooxxit nặng hơn thể tích khí X là 10g biết X lá chất khí thường gặp.Hãy xác định khí X? b3:có 0,2 mol Al(NO3)3 hãy tính khối lượng mỗi nguyên tố có trong lượng chất trên?

Petrichor
Petrichor 11 tháng 12 2018 lúc 15:10

Câu 1: \(nCuSO_4=\dfrac{40}{160}=0,25\left(mol\right)\) Mà để số phân tử nước = số phân tử trong 40g \(CuSO_4\) thì: \(nH_2O=nCuSO_4=0,25\left(mol\right)\) => \(mH_2O=n.M=0,25.18=4,5\left(g\right)\) Vậy cần 4g nước để số phân tử nước = số phân tử trong 40g \(CuSO_4\)

Bình luận (0)
Vy Kiyllie
Vy Kiyllie 11 tháng 12 2018 lúc 15:03

B1:CuSO4 = nH2O = 0,25

=> mH2O = 4,5g

B3: mAl= 0,2.27 = 5,4g

mN=0,2.3.14=8,4g

mO=0,2.9.16=28,8g

Bình luận (0)
Petrichor
Petrichor 11 tháng 12 2018 lúc 15:13

À kết luận câu 1 tớ ghi nhầm. Đúng là: Vậy cần 4,5g nước để số phân tử nước = số phân tử trong 40g \(CuSO_4\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN