Bài 10. Hóa trị

Tranggg Nguyễn

Tính hóa trị của nguyên tố chưa biết trong hợp chất

2/ Tính hóa trị của nguyên tố Fe lần lượt có trong hợp chất :

a. FeO

b. Fe2O3

Vy Kiyllie
11 tháng 12 2018 lúc 14:58

theo QTHT ta tính đc

a/ Fe : II

b/ Fe : III

Bình luận (0)
Trương Trường Giang
13 tháng 12 2018 lúc 20:18

a) CTTQ: FexOII. Gọi x là hóa trị của Fe trong FeO

Theo quy tắc hóa trị ta có : x . 1 = II . 1

_______________________⇒ x = II

Vậy hóa trị của Fe là II

b) CTTQ : Fey2OII3 . Gọi y là hóa trị của Fe trong Fe2O3

Theo quy tắc hóa trị ta có : y . 2 = II . 3

______________________⇒ y = III

Vậy hóa trị của Fe là III

Chúc bạn học tốt !!!

Bình luận (0)
bạch ngọc phượng
11 tháng 12 2018 lúc 12:19

Theo quy tắc hóa trị: 1 . a = 1 . II => a = II Vậy Fe có hóa trị II trong FeO Theo quy tắc hóa trị: 2 . a = 3 . II => a = 3

Vậy Fe có hóa trị III trong Fe2O3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN