Bài 10. Hóa trị

Tranggg Nguyễn

Tính hóa trị của nguyên tố chưa biết trong hợp chất

1/ Tính hóa trị của nguyên tố N lần lượt có trong hợp chất :

a. NO

b. NO2

c. N2O3

d. N2O5

Vy Kiyllie
11 tháng 12 2018 lúc 14:58

theo QTHT ta tính đc

a/ N : II

b/ N: IV

c/ N: III

d/ N : V

Bình luận (0)
bạch ngọc phượng
11 tháng 12 2018 lúc 12:23

theo quy tắc hóa trị: 1 . a = 1 . II => a = II Vậy N có hóa trị II trong NO *NO2 Theo quy tắc hóa trị: 1 . a = 2 . II => a = IV

Vậy N có hóa trị IV trong NO2

*N2O5 Theo quy tắc hóa trị: 2 . a = 5 . II => a = V

Vậy N có hóa trị V trong N2O5

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN