Câu hỏi của Nhan Nhược Nhi - Vật lý lớp 9

Hai gương phẳng có các mặt phản xạ hợp thành 1 góc. Chiếu một tia sáng SI đến gương thứ nhất, phản xạ theo phương IJ đến gương thứ hai rồi phản xạ tiếp theo phương JR. Tìm góc hợp bởi hai tia SI và JR trong các trường hợp: 

a) α là góc nhọn;                      b) α là góc tù;                            c) α =90o

    Được cập nhật 20/12/2016 lúc 22:27
    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.