Đại lượng tỉ lệ nghịch

Hien Thanh

Tổng số học sinh của 1 trường THCS là 600 học sinh.Tính số học sinh mỗi khối,biết rằng số học sinh bốn khối tỉ lệ nghịch với các số 9,8,7,6

Trần Nguyễn Hữu Phât
Trần Nguyễn Hữu Phât 10 tháng 12 2018 lúc 12:43

undefined

Bình luận (0)
Bắc Giải
Bắc Giải 17 tháng 12 2018 lúc 9:48

Gọi số học sinh bốn khối 6,7,8,9 lần lượt tỉ lệ với a,b,c,d(a,b,c,d>0)

\(\dfrac{a}{9}=\dfrac{b}{8}=\dfrac{c}{7}=\dfrac{d}{8}\) và a+b+c+d=600

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\dfrac{a}{9}=\dfrac{b}{8}=\dfrac{c}{7}=\dfrac{d}{6}=\dfrac{a+b+c+d}{9+8+7+6}=\dfrac{600}{30}=20\)

\(\dfrac{a}{9}=20\Rightarrow a=180\)

\(\dfrac{b}{8}=20\Rightarrow b=160\)

\(\dfrac{c}{7}=20\Rightarrow c=140\)

\(\dfrac{d}{6}=20\Rightarrow d=120\)

Vậy số học sinh của bốn khối lần lượt là: 180;160;140;120

*Có gì sai sót mong bạn thông cảm!❤*

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN