Câu hỏi của Nhan Nhược Nhi - Vật lý lớp 9

Một gương phẳng hình tròn đương kính 10 cm đặt trên bàn cách trần nhà 2 m, mật phản xạ hướng lên trên. Ánh sáng từ một bóng đèn pin ( xem là nguồn sáng điểm) cách trần nhà 1 m.

a) Hãy tính đường kính vệt sáng trên trần nhà.

b) Cần phải dịch bóng đèn về phía nào ( theo phương vuông góc với gương) một đoạn bao nhiêu để đường kính vệt sáng tăng gấp đôi. 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.