Chương III- Quang học

Nhan Nhược Nhi

Một người có chiều cao h, đừng ngay dưới ngọn đèn treo ở độcao H ( H > h ). Người này bước đi đều với vận tốc v. Hãy xác định chuyển động của bóng của đỉnh đầu in trên mặt đất

hải nguyễn văn
4 tháng 9 2016 lúc 20:41

delta v =H/ (H-h) .v

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Hưng
13 tháng 10 2016 lúc 15:23

Ta có: chiều cao của người đó là AB'Gọi t là thời gian đi B->B'v là vận tốc chuyển động trong thời gian t thì BB'=v.tGọi quãng đường đi B->B'' là x.

Ta có:\(\Delta AB'B''\) đồng dạng với \(\Delta SBB''\)\(\Leftrightarrow \dfrac{AB'}{SB} = \dfrac{B'B"}{BB'' }\)\(\Leftrightarrow \dfrac{h}{H} = \dfrac{B'B"}{x } \)

\(\Leftrightarrow B'B" = \dfrac{h.x}{H}\)BB" = BB' + B'B"\(\Leftrightarrow x = v.t + \dfrac{h.x}{H}\)\(\Leftrightarrow Hx = H.v.t + h.x\) ( nhân cả 2 vế cho H)\(\Leftrightarrow Hx - h.x = H.v.t \)\(\Leftrightarrow x( H-h) = H.v.t\)\(\Leftrightarrow x = \dfrac{H.v.t}{h-x}(*)\)\(v' = \dfrac{BB"}{t}\)Từ (*). Ta có:\(v' =\dfrac{BB"}{t} = \dfrac{H.v.t}{h-x} : t = \dfrac{H.v}{H-h}\)Vậy vận tốc chuyển động của bóng của đỉnh đầu là

\(\dfrac{H.v}{H-h}\) 
Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN