Câu hỏi của Nhan Nhược Nhi - Vật lý lớp 9

Một người có chiều cao h, đừng ngay dưới ngọn đèn treo ở độcao H ( H > h ). Người này bước đi đều với vận tốc v. Hãy xác định chuyển động của bóng của đỉnh đầu in trên mặt đất

    Được cập nhật 01/11/2016 lúc 20:17
    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.