Câu hỏi của Nhan Nhược Nhi - Vật lý lớp 9

Cho hai gương M, N và 2 điểm A, B (hình). Hãy vẽ các tia sáng xuất phát từ A phản xạ lần lượt trên hai gương rồi đến B trong hai trường hợp.          a) Đến gương M trước

                              b) Đén gương N trướcBài tập Vật lý

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.