Ôn tập Đường tròn

Đinh Thị Ngọc Anh

Cho đường tròn (O:R) , đường kính AD , trên OD lấy H sao cho HO>HD và H khác D. Qua H kẻ dây BC vuông góc với AD, M là trung điểm AC, Lấy E đối xứng với B qua M.

a) Chứng minh: tam giác ABC cân

b) Chứng minh ABCE là hình bình hành và AE là tiếp tuyến của (O)

c) Tia CE cắt đường tròn (O) tại điểm thứ 2 là F, I là trung điểm của CF. OI cắt BC tại G . Chứng minh \(\widehat{BAC}=2\widehat{BGO}\)

d) Chứng minh A,F,G thẳng hàng

@bạn tự vẽ hình nhak

a. CM : tam giác ABH= tam giác ACH ( c.g.c)

=> AB=AC => tam giác ABC cân tại A

b. +Vì E đối xứng với B qua M => M là trung điểm của EB

Xét tứ giác ABCE , có

M là trung điểm của AC (gt)

M là trung điểm của BE (cmt)

Mà AC cắt BC tại M => Tứ giác ABCE là hình bình hành

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN